گزارش تصویری سومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی ویژه اساتید و مربیان بینش مطهر

705367652 311569

گزارش تصویری

 
سومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی ویژه اساتید و مربیان بینش مطهر 
 
با حضور حجت الاسلام علوی 
دانشکده پیراپزشکی یزد
 
 
دانش‌افزایی‌وتوانمند‌سازی‌اساتید‌و‌مربیان
بینش مطهر
 
دبیرخانه بینش مطهر استان یزد برگزار کننده دوره های مطالعاتی آثار شهيدمطهري 
 
ثبت نام دوره در سایت :   
 BinesheMotahar.IR 
 
 آدرس‌در‌ایتا،تلگرام‌ و سروش
 @binesh_yazd