پای منبر

? #پای_منبر
#فاطمیه_اول
#حجت_الاسلام_علوی
3⃣ قسمت سوم

الگوی فاطمی فاطمه زهرا (س) را با دو عنصر بزرگ منشی و سیاستمداری باید شناخت. ایشان را یک انسان بزرگ منش و سیاست مدار بدانید. این دو در زندگی ایشان جدا ناشدنی است و لازم و ملزوم یکدیگر است. به عنوان نمونه "ایجاد و خلق تریبونهایی برای تبیین و روشنگری" قسمت کمتر دیده شده فاطمیه است که هم ریشه در بزرگ منشی ایشان دارد و هم ریشه در درایت و سیاست ایشان. این روحیه انسانهای بزرگ است که بیش از خودشان به اهداف و بالاتر از آن به امامشان فکر میکنند. روضه های فاطمیه را دوباره باید خواند...
سلام بر بانویی که از مسجد تا منزلش را با درایت و سیاستش تبدیل به فرصت تبلیغ امر ولایت کرد. بیاید فاطمیه را دوباره بخوانید. در بستر بیماریش هم خودش را ندید... امامش و اهداف امامش را دید. وقتی زنان مدینه به عیادتشان آمدند از دردهای خودش نفرمود... نفرمود دیشب تا صبح از درد نخوابیدم... پهلویم آزرده است... بازویم کبود است... بلکه فقط از امامش فرمود و میل او را دید. ترجیح میل امام به میل خود را در فاطمیه باید آموخت. این ویژگی انسانهای بزرگ منش است که در بستر بیماری هم دردهای خودشان را نمیبینند. به عبارت بهتر دردهای امامشان را درد خودشان میدانند. حقیقت فاطمیه ما را بزرگ خواهد کرد. ما چقدر میل اماممان را بر میل خود ترجیح میدهیم و غمهای او را غم اول زندگی خود میدانیم؟ مادر ما در بستر بیماری هم خودش را ندید و فقط غمهای مولایش را بیان کرد. این بزرگ منشی شرط مهمی برای ورود در عالم اجتماع و سیاست است.
با این روح بزرگ برای تحقق اهداف دین باید کار کرد. برای اهداف بزرگتان روز و شب نشناسید همچنان که حضرت زهرا روز و شب نمیشناخت. شبها به در خانه تک تک مهاجرین و انصار میرفت و از حریم ولایت دفاع میکرد. اینطور از خودش هزینه میکرد. اینطور از حریم ولایت دفاع کنید. از درد های خود بگذرید و به یاری ولیتان بشتابید و برای تحقق خواسته امامتان شب و روز نشناسید.

دانشگاه آزاد یزد، هیئت دانشجویی فاطمه الزهرا (س)

#فاطمیه
#حجت_الاسلام_علوی
#زیر_خیمه_حسین
@tanhaelaj