تازه های نشر:

 
راه شریح نشدن (۲ جلد)
حکایت جامانده ها
مسیر منیر
پیرامون تهاجم فرهنگی
 
برای تهیه این آثار با روابط عمومی مجمع پژوهشی- تربیتی اصحاب صراط سوی تماس بگیرید:
۰۹۱۹۵۴۵۴۸۲۶
@masoudreza75
 

814223743 252766

"پیرامون تهاجم فرهنگی" منتشر شد...

گفتارهایی منظم در باب جنگ نرم
 
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به تحقیق و تالیف حجت الاسلام امیر رضاقلی و با مقدمه حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی منتشر شد.

968136761 246661

"راه شریح نشدن" منتشر شد...

طرح اندیشه ای در حرکت به سمت قضای اسلامی
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به تحقیق و تالیف حجت الاسلام امیر رضاقلی و با مقدمه حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی  در دو مجلد منتشر شد.
این اثر تلاشی است در گستردن سفره ای عاشورایی برای تربیت قاضی مومن انقلابی