مؤلفه هاي شخصيتي استاد دانشگاه هويزه

🔶🔶🔶مؤلفه هاي شخصيتي استاد دانشگاه هويزه:
(درنگي در شخصيت شهيد علم الهدي)

1)شخصيت معرفتي (علمي – معنوي – فرهنگي):
الف) درس‌های قرآن
ب) درس‌های نهج‌البلاغه
ج) درس‌های علمي – مطالعاتي
2) شخصيت اجتماعي – سياسي
3) شخصيت تربيتي (بدني – روحي – رزمي)
4) شخصيت تشكیلاتي (کادر سازی و فعالیت‌های اجرايي جريان ساز)
5) شخصيت فروتن (اخلاص و تواضع)
6) شخصيت هماهنگ در رشد كمالات

#تا_دانشگاه_هویزه
#نشر_سدید
#حجت_الاسلام_علوی
@tanhaelaj