برشی از کتاب

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۱۸-۲۳-۰۲.jpg

#برشی_از_کتاب

📕تا دانشگاه هویزه

🔹لازم است مناطقي مانند هويزه دانشگاه شود تا در کلاس‌های آن واحدهايي را گنجاند كه روزگاري شهدا دانشجويان آن بودند و سرانجام همان دانش آموختگان، امروز اساتيد آن دانشگاه هستند، اما دانشگاه زماني محل رشد علمي و عملي خواهد بود كه اهل معرفت و تشنگان دانش آن را به رسميت بشناسند و در يك كلام خود طالب دانش ضمنی آن باشند.

🔹تا گفتمان "دانشگاه" از راهيان نور ايجاد نشود "دانش ضمني" هويزه و امثال هويزه "آشكار" نخواهد شد. و اين ضرورت ايجاد گفتمان دانشگاه هويزه را بيش از پيش مهم می نماید.

#دانشگاه_هویزه
#شهدا
#حجت_الاسلام_علوی

@tanhaelaj