امام حسین.......

photo_۲۰۲۰-۱۱-۰۶_۱۳-۱۹-۵۲.jpg

💐امام حسین از باغچه که کمتر نیست

کاری از هیئت ابناءالخمینی شهرستان تکاب

#خادم_ارباب_کیست
#شب_جمعه

@tanhaelaj