معرفی کتاب

photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۰_۱۱-۱۷-۵۷.jpg

#معرفی_کانال
#استغفار_راه_نجات
#کرونا

🔸استغفار را دست کم نگیریم🔸

 

🔻آیت‌ الله بهجت:
زیاد با اعتقاد کامل بگویید: «أستغفر الله» هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر از ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلائات رفع شود.

کانال استغفارعمومی:
📲 https://eitaa.com/esteghfaaromomi

🔘🔸🔘🔸🔘🔸🔘🔸🔘🔸🔘
@esteghfaaromomi
@tanhaelaj