تفریحی در.....

📚تفرجی در کتب

📖 «ما بعد الحسین»
وقتی امام حسین وارد معادلات زندگی میشوند

🔍مروری بر برخی از سرفصل ها

🔻پرده اول: الْحُسَیْن
🔹چرا امام حسین؟
🔻پرده دوم: بَعْدُالْحُسَیْن
🔹بعدالحسین در همه عوالم
🔹بعدالحسینِ خودت!
🔹از بعد حسین حساب کن!
🔻پرده سوم: مَابَعْدُالْحُسَیْن؟!
🔹منظور از ما بعدالحسین؟
🔹«ما،بعدْحسین» یا «مابعدِحسین»؟
🔹ما بعد از حسین باشیم؟
🔹ما بعد حسین می آییم (حکایت توابین)
🔻پرده چهارم: معادلات مَابَعْدُالْحُسَیْن (امام حسین پلاس)
🔹اگر امام حسین در معادله ای وارد شوند آن معادله چه فرقی میکند؟
🔹«آب خوردن»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«آشپزی»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«ازدواج»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«اشک»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«انسان کامل»؛ با امام حسین یا بی امام حسین
🔹«انقلاب»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«ایران»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«بهشت»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«پایان نامه»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«پرستاری»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«پزشکی»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«پیاده روی»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«پیر شدن»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«تربیت کودک»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«تشکیلات»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«تمدن»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«چای»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«حافظ»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«حجاب»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«درس خواندن»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«شبکه سازی و نگاه جبهه ای»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«ظهور»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«قیامت»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«مدیریت»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟
🔹«نماز»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟

🔹خاتمه: بگذار همه روضه خوان باشند...


#ما_بعد_الحسین
#حجت_الاسلام_علوی
#نشر_معارف
@tanhaelaj