ارسالی از ....

photo_۲۰۲۰-۱۱-۰۴_۱۷-۱۸-۱۱.jpg

#ارسالی_از_مخاطبین

📚 کتاب «ما بعد الحسین»
وقتی امام حسین وارد معادلات زندگی میشوند

 

📚 کتاب «پرواز با بال مگس»
درنگی فقه الحدیثانه در ماجرای "اشکی به اندازه بال مگس"

 

#زیر_خیمه_حسین
#حجت_الاسلام_علوی
#ما_بعد_الحسین
#پرواز_با_بال_مگس
#نشر_معارف
@tanhaelaj