"حکایت جامانده ها" منتشر شد...

699062138 281066

"حکایت جامانده ها" منتشر شد...

حکایت بی وفایی، نام آشنایی و جاماندگی
 
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به تحقیق و تالیف حجت الاسلام مصطفی قدیم آبادی و با مقدمه حجت الاسلام علوی منتشر شد.