تازه های نشر- تیرماه ۹۸

تازه های نشر:

 
راه شریح نشدن (۲ جلد)
حکایت جامانده ها
مسیر منیر
پیرامون تهاجم فرهنگی
 
برای تهیه این آثار با روابط عمومی مجمع پژوهشی- تربیتی اصحاب صراط سوی تماس بگیرید:
۰۹۱۹۵۴۵۴۸۲۶
@masoudreza75