یک لقمه کتاب

 

shemriyat horriyatیک لقمه کتاب
شخص یا شخصیت؟
«شمریت و حریت»
از حجت الاسلام سید علی اصغر علوی (مؤلف مجموعه کتب عاشورایی)