"راه شریح نشدن" منتشر شد...

968136761 246661

"راه شریح نشدن" منتشر شد...

طرح اندیشه ای در حرکت به سمت قضای اسلامی
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به تحقیق و تالیف حجت الاسلام امیر رضاقلی و با مقدمه حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی  در دو مجلد منتشر شد.
این اثر تلاشی است در گستردن سفره ای عاشورایی برای تربیت قاضی مومن انقلابی