"مَنْ لَا یَحْضُرُهُ الْمُدِیر" منتشر شد

808519482 239387

پزشک تشکیلات خود باشید!
 
"مَنْ لَا یَحْضُرُهُ الْمُدِیر" منتشر شد
(خودآموزی برای درمان بیماریهای تشکیلاتی)
 
جدیدترین اثر حجت الاسلام علوی
با مقدمه دکتر علی رضاییان
اثری با رویکرد آموزش روان و ساده معلومات اولیه کار گروهی و ملاحظات آن. 
این اثر پاسخی به مسأله های تشکیلات است.
 
بیماریهای تشکیلاتی، معرفی، علل ایجاد و زمینه ها، علائم و نشانگان، پیشگیری، درمان و...
باید یک بیمارستان تشکیلات تأسیس کرد!
 
 
بیماری های تشکیلاتی
من لا یحضره المدیر
حجت الاسلام علوی
 
 
 اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی و مردمی استان یزد 
@Farhangyazd
 
 شماره تلفن انتشارات سدید جهت سفارش و تهیه کتاب
۰۲۱-۶۶۴۸۵۸۵۰
۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵