گنبد مستجاب

ketab gonbad mostajab 01نویسنده:
سیدعلی‌اصغر علوی
انتشارات سدید

معرفی کتاب گنبد مستجاب:
سیدعلی اصغر علوی( -1366)، پژوهشگر دینی است.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم:

«برای آشنایی با فهرستی از محورهای قابل بحث در وادی «تربیت عاشورایی»، مراجعه به کتاب گنبد مستجاب می‌تواند الهام‌بخش باشد. «گنبد مستجاب» از فراز آموزه‌هایی می‌گذرد و سرفصل‌هایی را عبور می‌کند تا به «تربیت زیر نگاه امام» برسد، تربیتی که رشد در محیط ولایت امام است و تنفس در حریم او. تربیتی که امام عاشورا و اصحابش برترین مربیانش هستند و گمشدۀ اصلی این اثر همان است: «تربیت عاشورایی». تربیتی ضروری برای تمدن‌سازی و به تعبیری، چاووشی قبل از ظهور است. مقصود این است و الاّ حائر و قبه، همه بهانه است...

«گنبد مستجاب» مروری سریع است از همۀ دانستنی‌های لازم در کنار مرقد نورانی امام عاشورا تا دعوتی باشد برای در حریم حسینی قرار گرفتن و در محیط ولایت او وارد شدن. «گنبد مستجاب» شدنی است، نه دیدنی و یا شنیدنی. خوشا قلبی که لیاقت قدومش را پیدا کند و منزل جانان شود.»

اطلاعات بیشتر
دسته بندی کلیات اسلامعاشورا
تعداد صفحات ۲۱۶ صفحه
شابک ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۵۰-۱۳-۸
تاریخ انتشار ۱۳۹۴

ketab gonbad mostajab 01