توضیح الرساءل کربلا

1🔸در نبرد حق و باطل هم اراده انسان‌ها تعیین‌کننده است. جنگ، جنگ اراده هاست؛

جنگ #عزم  های راسخ است؛ هر که عزمش بیش‌تر بود، او برنده است

1