فتأمّل

book 02????منتشر شد:

 کتاب  فتأمّل

????فتأمّل
ملاحظاتی برای خوانش #فقه و #اصول

????در حین عبور از باغ شکوه‌مند فقه و اصول، منظره‌هایی جذاب و بدیع و چشم‌گیر تماشا شدند که دریغ‌مان آمد با شما در میان نگذاریم. رسالت این رساله، «تأمل‌برانگیزی» و «فکرسازی» است...

شماره تماس جهت تهیه کتاب:
موسسه سدید: ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰
۰۹۱۹۷۷۱۳۰۴۲

book 02